شنبه ۱۴/ خرداد /۱۴۰۱ ۱۴:۳۴:۰۶
دیر

ویژه زبان آموزان

تولید محتوای دروس برای پشتیبانی آموزش مجازی

 

Got it 2 Unit 5 Part 1

 


Family and Friends 1-Unit 1

What's this

 

 

 

Family and Friends 1-Unit 2

Play Time

 

 

Family and Friends 1- Unit 1 -4

Phonics

Family and Friends 1-Unit 4

He's a hero

 

 

نمونه سوالات آزمون ماک Starters

آزمون ماک starter  در 3 بخش شنیداری، نوشتاری و گفتاری برگزار می شود. در زیر می توانید نمونه سوالات را دریافت کنید:

آزمون شنیداری pdf

 

آزمون شنیداری  Audio

Part 1

Part 2

part 3

Part 4

 

آزمون نوشتاری

 برنامه نرم افزاری آزمون ماک Starters

نمونه آزمون ها - درس به درس

Family & Friends Starter Lesson 3

نمونه آزمون ها - درس به درس

Family & Friends Starter Lesson 2

 

نمونه آزمون ها - درس به درس

Family & Friends Starter Lesson 1

 

 

Idiom Site


 

نمونه آزمون ها درس به درس

Family and Friends Starter part: Starter

 


نمونه سوالات آزمون ماک

Starters, Movers, and Flyers


Sounds of Letters A, B, C, D

Leve:: CH5 - First Firnds 1A

 

Play with letters A-E

 

Counting Fish

 

Play Monkey Puzzles 1

Level: Starters, Movers & Flyers

Play Monkey Puzzles 2

Level: Starters, Movers & Flyers

Jobs Song

رنگ کن.

موجودات دریایی

 

Calassroom objects Quiz

Cambridge Grammar

 

 

English Idioms Intractive

Top Site of the Week

News in Levels

World News in Three Leves for English Learners

We write news for students of English. We help students to learn and understand English. Easy English news can help everybody who wants to understand better.

We started in March 2011. We wanted to help students understand more and have a chance to practise English. We wanted to give them some easy reading for their level of English.

Now we prepare short news articles every working day. Everybody can use them. All students can use them. All teachers can use them. We believe that these articles will help you have better English and understand more

For more information go to  http://www.newsinlevels.com .

 

A interesting book for kids

You can download and read