یکشنبه ۵/ تیر /۱۴۰۱ ۱۱:۴۷:۵۳
دیر

ویژه اولیاء

چرا آزمون های ماک کمبریج؟

زبانکده ملی ایران با توجه به اهداف زیر آزمون های ماک برگزار می کند:

1. فرزند شما به طور مرتب می تواند توانایی های خود رادر هر چهار مهارت  بسنجد.

2. مشکلات خود را در ادامه ی آموزش زبان پیگیری نمایید و به نتیجه برسد.

3.زبانکده ملی ایران به کمک دبیر فرزند شما آزمون ها را تجزیه و تحلیل می کند و پس از آسیب شناسی، به فرزند شما مشورت می  دهد و راهکارهایی  برای حل مشکلات پیش آمده می یابد.