یکشنبه ۵/ تیر /۱۴۰۱ ۱۲:۱۳:۱۱
دیر

آزمون ماک

 

تاریخ برگزاری آزمون ماک پاییز

 

 

 

تاریخ برگزاری آزمون ماک تابستان

وسایل مورد نیاز برای شرکت در آزمون


منابع آزمون ماک

نمونه سوالات آزمون ماک Starters

آزمون ماک starter  در 3 بخش شنیداری، نوشتاری و گفتاری برگزار می شود. در زیر می توانید نمونه سوالات را دریافت کنید:

آزمون شنیداری pdf

آزمون شنیداری  Audio

Part 1

Part 2

part 3

Part 4

آزمون نوشتاری

 

واژه های مربوط به home

واژه های مربوط به Animals

 

آشنایی با آزمون ماک Starters


نمونه سوالات آزمون ماک Movers

آزمون شنیداریpdf

Audio

آزمون نوشتاری

 

واژه های مربوط به Health & problems

 

 

واژه های مربوط به Toys

آشنایی با آزمون Movers


نمونه سوالات آزمون ماک 1-KET

نمونه سوالات آزمون KET -2

نمونه سوالات آزمون KET-3

 

Online KET Practice Tests

 

 

Listening Tests

part 1: pictures
part 2: matching
part 3: m/choice
part 4: fill in a form
part 5: fill in a form
test 2 part 1: pictures
test 2 part 2: matching
test 2 part 3: m/choice
test 2 part 4: gapfill
test 2 part 5: gapfill
test 3 part 4: gapfill 

 

Reading & Writing Tests

part 1: matching
part 2: gapped sentences
part 3: conversations
part 4: comprehension
part 5: text with gaps
part 6: word completion
part 7: text with gaps
part 8: fill in a form

 


 

 

 

 

برگزاری آزمون ماک در زبانکده ملی ایران شعبه دیّر

 

آزمون ماک Starters, Movers , KET در زبانکده ملی ایران شعبه دیّر همزمان با شعبه های سراسر کشور برگزار شد.