شنبه ۳۰/ مهر /۱۴۰۱ ۱۶:۰۷:۰۴
دیر

تولید محتوای Got it 2 درس 5 بخش اول


زبان آموزان برای دریافت آموزش درس 5 بخش اول به بخش زبان آموزان مراجعه نمایید.

زبان آموزان گرامی، برای دریافت آموزش درس 5 بخش اول به بخش زبان آموزان مراجعه نمایید.

این آزمون فقط برای زبان آموزان زبانکده ملی ایران شعبه دیّر است.