دوشنبه ۲/ آبان /۱۴۰۱ ۰۰:۱۹:۰۴
دیر

تولید محتوا


زبانکده ملی ایران شعبه دیّر برای پشتیبانی آموزش مجازی زبان آموزان محتوای تعاملی تولید می کند و مرتب بروزرسانی می کند.

محتوای آموزشی

مدارس: پایه نهم

آموزش زمان گذشته ساده

افعال بی قاعده گذشته

دیکشنری درس 6

فلش کارت درس 6

آموزش واژگان درس 3