شنبه ۲۳/ مهر /۱۴۰۱ ۱۳:۵۰:۰۸
دیر

تاریخ برگزاری آزمون ماک تابستان


آزمون ماک Starters, Movers , KET در زبانکده ملی ایران شعبه دیّر همزمان با شعبه های سراسر کشور برگزار شد.