سه شنبه ۲۶/ مهر /۱۴۰۱ ۱۲:۳۲:۵۲
دیر

بازدید اولیاء از دست ساخته های زبان آموزان


اولیاء زبان آموزان از دست ساخته های فرزندانشان در زبانکده ملی ایران بازدید کردند.

اولیاء زبان آموزان در برنامه ایی ویژه از دست ساخته های فرزندانشان بازدید کردند. این برنامه که به مدت 2 ساعت به طول کشید، خانم رسولی زاده-مدیر محترم آموزش- در خصوص اهمیت ساخت ابزارهای آموزشی توسط زبان آموزان صحبت کردند. سپس برنامه های زیر توسط گروه های مختلف زبان آموزان اجرا شد:

- سرود

- نمایش 

- عروسک گردانی

در پایان اولیاء از کلاس های درس فرزندان خود بازدید کردند.